Risker och ansvar

Att låna pengar är enkelt och det krävs inte speciellt mycket för att man ska kunna få ett lån godkänt i dagens läge. Detta är naturligtvis positivt för dig som har en sund inställning till lån och din ekonomi. Men om du är oaktsam så kan du hamna i en mycket allvarlig, ekonomisk situation.

Låneavtal är bindande

Alla låneavtal är bindande och du måste alltid återbetala det belopp du lånat plus det som banken eller kreditbolaget vill ha i ränta och avgifter för att de erbjuder dig tjänsten. Om du av någon anledning inte skulle klara att återbetala ditt lån så kommer det att få konsekvenser i följande ordning.

  1. Du får en påminnelse
  2. Du får ytterligare en påminnelse eller krav från ett inkasso företag
  3. Ett ärende skickas till Kronofogden från långivare
  4. Kronofogden gör en utmätning av dina tillgångar
  5. Du blir tvingad till skuldsanering

Att få en påminnelse är inte så farligt, men om det går längre så kommer du dessutom att få betala extra avgifter. Om det går så långt som till Kronofogden så kommer du att få en betalningsanmärkning, vilket kommer försvåra för dig att få låna pengar och teckna andra avtal i framtiden.

Konsekvenser för din ekonomi

Om din skuld hamnar hos Kronofogden så kommer de att göra en utmätning av dina tillgångar. Detta innebär att de har rätt att ta allt från dig som är av värde och som minst uppgår till värdet av din skuld. Om du inte skulle ha tillräckligt med tillgångar så görs en utmätning av din inkomst. Detta innebär att Kronofogden tar pengar direkt från din arbetsgivare varje månad. Det enda du får kvar är s.k existensminimum, d.v.s den minsta möjliga summa som en person ska klara sig på varje månad.

Existensminimum 2015/04

  • 4 675 kronor för en ensamstående vuxen
  • 7 723 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 480 kronor för barn till och med 6 år
  • 2 855 kronor för barn 7 år eller äldre

Läs mer på Kronofogdens hemsida.

Ta inga risker – Budgetera ditt lån

Om du är osäker på om din ekonomi klarar ett lån så måste du budgetera din ekonomi för att ta reda på hur mycket pengar du har över varje månad. På detta vis får du också reda på hur hög månadskostnad du klarar för att kunna betala lånet varje månad.

Använd budgeteringsverktyget på Konsumentverkets hemsida för att bilda dig en bra uppfattning kring hur stor månadskostnad din ekonomi rymmer.

Chansa inte! Tänk också på att försöka att inte förlänga dina lån då det ofta medför avgifter och extra räntor, vilket gör att lånet blir väldigt dyrt i slutändan.