Ordlista

Nedan följer en rad vanliga begrepp som kan vara bra för dig att känna till.


Amortering
Den summa som dras på din skuld varje månadsbetalning.


Annuitet
Räntan sänks och amorteringen höjs i takt med att skulden minskar, men månadskostnaden förblir den samma.


Autogiro
Månadskostnaden för ditt lån dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du måste dock skicka in undertecknade blanketter till långivaren för att få detta.


Aviavgift
En avgift för att banken skapar och skickar ut en räkning till dig med posten varje månad.


Bankdag
Dagar då bankerna har öppet, d.v.s helgfria vardagar.


Banksekretess
Detta innebär att banken inte får avslöja något om dig som person eller om dina ärenden.


Betalningsanmärkning
Detta får man när kronofogden eller domstolen fastställt att du är betalningsskyldig för en obetald skuld. Den registreras i tre år och finns kvar i ditt namn även om skulden betalas.


Betalningspåminnelse
En påminnelse om utebliven månadsbetalning av lånet.


Blancolån
Betyder att banken eller kreditbolaget inte kräver någon säkerhet för lånet.


Borgen
När banken kräver att någon annan går i god för dig och din ekonomi.


Borgensman
En person som går i borgen för att du kan återbetala lånet. Om du inte skulle klara att återbetala lånet så kräver banken eller kreditbolaget din borgensman på pengarna.


Bunden ränta
Fast ränta som håller samma räntesats under lånets löptid.


Dröjsmålsränta
En ränta som tillkommer då du inte betalar din månadsbetalning i tid.


Effektiv ränta
En procentsats av den totala lånekostnaden, inkl avgifter.


Gäldenär
Du som lånar pengar är betalningsskyldig och en s.k gäldenär.


Inkasso
Ett förfarande där långivaren driver in sin skuld via en skuldindrivare, även kallat inkassoföretag.


Kapitalkostnad
Den totala summan du återbetalar till långivare, alltså ränta + amortering på lånet.


Kredit
Kredit är ett annat ord för lån.


Kreditprövning / Kreditupplysning
En kontroll av din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga där ett kreditupplysningsföretag granskar dina inkomster, skulder och betalningsanmärkningar.


Låneskydd
En tjänst som många banker och kreditbolag erbjuder. Låneskydd är en försäkring som ger dig trygghet om du skulle bli arbetslös eller långtidssjuk.


Långivare
Banken eller kreditbolaget som lånar dig pengar.


Rak amortering
Innebär att du betalar samma summa i amortering varje månad.


Reporänta
Riksbankens styrränta som påverkar bankernas och kreditbolagens räntor.


Ränta
Kostnaden du får betala för att banken eller kreditbolaget lånar ut pengar till dig.


Räntesats
Den ränta som banken eller kreditbolaget anger i procent.


Ränteskillnadsersättning
En avgift som långivaren tar ut i vissa fall om du skulle vilja lösa ditt lån i förtid.


Rörlig ränta
Räntan för ditt lån kan höjas eller sänkas under lånets löptid. Räntan följer oftast reporäntan.


Säkerhet
En säkerhet som lämnas till långivare för ditt lån. Detta kan t.ex vara den bil du köper för de lånade pengarna. Detta gäller ej blancolån.


UC – Upplysningscentralen
Det största kreditupplysningsföretaget i Sverige som ägs av de Svenska storbankerna. ”UC” är alltså inte en direkt förkortning av kreditupplysning.


Uppläggningsavgift
En avgift du får betala för bankens administrativa arbete.