Audi mot elbilar

Efter att ha dominerat kategorin premiumelbilar i nästan ett helt decennium får Tesla nu konkurrens från flera håll. Ett av de biltillverkare som storsatsar på elbilar är Audi.

Redan idag har man möjlighet att lägga en handpenning på nya Audis E-tron Suv i Sverige. För 20 000 kronor får man då en köplats till de första elbilarna som börjar levereras under första kvartalet 2019. Flera hundra svenskar har redan lagt deposition på elbilen som storleksmässigt befinner sig någonstans mellan Audi Q5 och Q7.

audi_e-tron_sportback_concept_01


Stopp på skattebefriande pensionsutbetalningar till Portugal.

Sverige har sedan 2002 ingått i ett skatteavtal med Portugal. Avtalet gick bland annat ut på att undvika dubbel beskattning. Det är vanligt att man har avtal länder emellan. Portugal reformerade sedan sitt skattesystem 2009 och det nya systemet innebar att utbetalningar av privata tjänstepensioner ibland kan bli helt skattefria för svenskar som är bosatta i Portugal. Sveriges tanke med avtalet var inte att personer skulle slippa undan att betala skatt.

Sverige vill göra ändringar i skattevatalet

Sveriges finansminister Magdalena Andersson har vid flertalet möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor i EU försökt ta upp ämnet med representanter från den portugisiska regeringen men inte fått någon respons. Hon har även träffat portugisiska kollegor på tu man hand men inte heller där har frågan fått något napp.

Nu är man beredd att skärpa tonen mot regeringen i Lissabon för att försöka få till en ändring i avtalet.

Finland steget före

Finland har kämpat med liknande problem som Sverige men där har man nu tagit i ordentligt och fått fram ett nytt skatteavtal mellan Finland och Portugal. Avtalet är godkänt och har gått igenom alla nödvändiga instanser på den finska sidan men i Portugal har det inte ens nått parlamentet.

Finland föreslår därför att man ska säga upp skatteavtalet, det befintliga mellan länderna 2019 om inte Portugal snarast godkänner det nya förslaget. I praktiken kommer då länderna stå utan giltigt avtal och i praktiken kan Finland dubbelskatta finnar med inkomst i Portugal.

För de flesta andra länder har Sverige avtal som gör att man kan beskatta tjänstepensioner för svenskar bosatta i andra länder med 25 procent, men det avtalet har man inte med Portugal. Detta har gjort att många svenskar flyttar dit. I fjol var det 777 personer, ibland dem höginkomsttagare inom näringslivet.


Höjda boräntor är att vänta

Reporäntans värde

Riksbankens styrränta är den så kallade reporäntan. Den är den räntan som bankerna får förhålla sig till om de vill låna eller placera pengar i Riksbanken. Reporäntan ligger just nu på minus 0,5 procent och har gjort så sedan mars 2016. Det låga värdet på reporäntan har gjort att inflationen i Sverige sakta ökat till målet på 2 procent. Hushållen har alltså haft större marginaler vilket lett till en ökad konsumtion.

Då inflationsmålet är uppnått är det väntat att Riksbanken någon gång under mitten eller slutet på 2018 kommer att höja sin styrränta, reporäntan för att inte inflationen ska stiga. En naturlig följd blir då att bankerna höjer sina bolåneräntor. Regeringens prognos spår att bolåneräntorna om 3 år kommer ligga på 3 procent.

riksbanken-700

Flera faktorer spelar in

Det är inte bara nivån på Riksbankens reporänta som avgör var de svenska bolåneräntorna landar någonstans. Det finns många andra faktorer som spelar in. Centralbanker runt om i världen signalerar om att höjda räntor i deras respektive länder är att vänta. Inflationsförväntningarna globalt stiger. En annan faktor är att riskerna för olika typer av politiska bakslag i Europa har minskat enligt prognoserna. Den amerikanska centralbanken har höjt sin styrränta och den europeiska signalerar en riktning åt samma håll.


Kina reagerar

Det tog inte länge för Kina att reagera efter Donald Trump sitt utspel om nya regler runt importtullarna. Deras svar är bland annat högre tull på sojabönor. Det kommer inte som någon överraskning, USA är storexportör av just sojabönor och då bland annat till Kina. Ett handelskrig mellan dessa giganter kommer allt närmare.

Det som många förutspådde är nu en verklighet och hur man ska stoppa denna utvecklingen ligger nu i dom framtida samtal som Donald Trump ska ha med Kinas president Xi Jinping. Dom har fram till nu haft ett bra förhållande och många hoppas att deras goda kemi håller i sig.

Andra produkter USA exporterar mycket av till Kina är bilar och flygplan. Usa ligger också på listan över dom land som producerar mest apelsiner och apelsinjuice. Det hade slagit hårt om Kina inför en tull på 25% där.

Självklart så kontrar Kina med tull på dom varor som USA exporterar mest utav och det kan vara till exempel whisky och tobak, eller majs och bomull. Dom kinesiska varor som Donald Trump vill ha tull på har inte trätt i kraft ännu. Och detsamma gäller för dom varor som nu Kina har på en motsvarande lista. Börsen har reagerat negativt på detta hot om handelskrig, och först om en månad vet vi om dom förhandlingar som ligger på bordet slutar med att undvika högre importtullar.


Leta upp bästa räntan för dina sparpengar

sparkonto

För pengar du kan behöva omedelbart för oförutsedda utgifter är det bäst att använda ett vanligt sparkonto. Du kan då normalt få tillgång till dina pengar inom någon dag. Detta faktum, samt att det är så enkelt att både öppna ett sparkonto och sätta in pengar, är typiska fördelar med sparkonton. Den uppenbara nackdelen, särskilt i dessa tider, är att räntan är minimal. Det är till och med så att du ska vara glad om du får någon tiondels procent i ränta på sparpengarna. Det finns dock alternativ som ger dig en lite högre avkastning. Du får inte särskilt mycket extra, men varje extra tiondel ger åtminstone ett lite bättre skydd mot inflationen.

Välj bort storbankerna

Att dina sparpengar är trygga handlar om att majoriteten av bankerna och kreditmarknadsbolagen som erbjuder sparkonton är anslutna till den statliga insättningsgarantin. Om en aktör ställer in betalningarna eller går i konkurs kommer staten att täcka förlusten. Denna garanti fungerar på exakt samma sätt oavsett du vänder dig till en storbank eller en mindre nischbank. Att ha ett sparande hos exempelvis Nordea eller Swedbank, som inte erbjuder någon avkastning över huvud taget, är således en dålig idé. Bättre är att titta på de nischbanker som faktiskt ger dig ränta, om än mycket lite, på dina sparpengar. 1 procent är mycket bättre än 0 procent!

Insättningsgaranti: Det är Riksgälden, som är en myndighet under staten, som står för insättningsgarantin. Den gäller för belopp på upp till 950 000 kr för en person hos en enskild bank.

Få upp till 10% hos inlåningsföretag

Kreditmarknadsbolag behöver inte vara anslutna till insättningsgarantin för att kunna erbjuda sparkonton med ränta. Det finns ett antal inlåningsföretag hos vilka privatpersoner kan öppna sparkonton. Dessa kan, bland annat till följd av att de inte behöver betala en avgift för garantin, erbjuda betydligt mer i avkastning än någon enstaka procent. Det finns faktiskt exempel på aktörer som erbjuder upp emot 7% för obundna konton och upp emot 10% för bundna konton.

I syfte att skydda oss konsumenter finns en regel som säger att ett inlåningsföretag inte får ta emot mer än 50 000 kr per person. Det generella rådet från sparekonomer och experter brukar vara att man ska undvika att spara hos inlåningsföretag. Det är dock bra att veta att alternativet finns. Om du vill få en högre avkastning genom att utnyttja tjänster från inlåningsföretag, se till att du är bekant med riskerna och att du noga undersöker företaget.

Vi sparar för mycket på sparkonton

Generellt är vi svenskar ovilliga att ta risker. Det gäller inte minst när det handlar om pengar. Pengarna på ett sparkonto kan inte minska i värde (rent nominellt) och det ger en trygghet som många söker. Tyvärr innebär sökandet efter trygghet att vi går miste om en möjlig värdeökning såsom exempelvis sparande i fonder kan ge.

Att ha pengar liggandes på ett sparkonto ger också effekten att värdet urholkas över tid, detta på grund av inflationen. Inflation är den mekanism genom vilken varor och tjänster hela tiden blir lite dyrare. I dagsläget ligger inflationen på ungefär 1,5% och eftersom det inte finns något sparkonto som ger så mycket i ränta minskar alltså värdet av sparpengarna successivt.

Sparkontot bör i huvudsak användas som buffert för tider då det är lite knapert i hushållsekonomin. För alla andra spar- och investeringsmål är ett sådant konto en långt ifrån optimal lösning.


Ingen brådska att binda bolånet

binda bolån

Alla prognoser pekar på att boräntorna kommer att börja höjas sakta men successivt under de kommande kvartalen med start i början av 2018. Det följer naturligt av att marknadsräntorna börjar dra sig uppåt med anledning av Riksbankens meddelande att en första räntehöjning ligger omkring ett år bort. I teorin borde det nu vara ett utmärkt läge att binda bolån på lite längre tid. Samtidigt finns fortfarande läge att ha is i magen och vänta en stund med att binda.

Ingen brådska att binda under 2017

I ett marknadsbrev skriver det statliga bolåneföretaget SBAB att de rörliga bolåneräntorna med största sannolikhet kommer att ligga i princip still under resterande del av 2017. Det är först under det första kvartalet 2018 som märkbara höjningar kommer att skönjas. Ungefär liknande slutsats har presenterats av flera andra av de ledande bolåneföretagen. Utifrån detta är det enkelt att dra slutsatsen att den som idag har rörliga bolån inte direkt behöver avbryta semestern för att sätta sig ned med banken och förhandla om bundna räntor. Ett beslut att vänta med att binda bör samtidigt inte dröja alltför länge.

Billigt att binda nu

Under vissa perioder under det första och andra kvartalet i år var räntan för bundna lån på 1-2 år i genomsnitt lägre än den genomsnittliga rörliga räntan. Riktigt så fördelaktigt att binda är det inte längre. Det är emellertid endast marginellt dyrare att binda på kort tid än att fortsätta med rörlig ränta. För längre bindningstider blir det givetvis successivt dyrare att binda bolånen.

Många experter menar att den som idag har låga marginaler i sin ekonomi bör fundera starkt på att binda på lite längre tid redan nu. För dem som har goda marginaler finns istället skäl att ”rida vidare” på lågräntevågen en stund till.

För hur länge ska man binda bolånen?

För den som känner att det nu kan vara dags att binda de rörliga lånen, är frågan på hur lång tid de bör bindas. På den frågan finns inget rätt svar. Experterna ger inga tydliga och generella svar kring vad som kan anses vara en optimal bindningstid. De flesta menar dock att man bör sikta på fyra eller fem år, detta eftersom fördelen med att binda på 1-3 år är minimal med tanke på att de rörliga räntorna kommer att fortsätta vara historiskt låga åtminstone en bit in i 2018.

Ett alternativ kan vara att dela upp det totala bolånet på flera delar. Ett exempel på fördelning kan vara en tredjedel rörligt, en tredjedel bundet på tre år och en tredjedel bundet på fem år. Att dela upp lånet och binda den större delen kan vara särskilt intressant om du har större lån och gärna vill veta exakt vad du kommer att betala per månad under en längre tid framöver.